La pedregada que ha durat un quart d’hora ha deixat un mantell blanc cobrint carrers I cotxes i problemes de trànsit. Més que pedregada, amb la distància semblava neu i tan ràpid com ha arribat ha desaparegut a penes uns minuts després

Fotografíes: Ajuntament de Puçol