Les danses del Corpus, recuperades fa 25 anys, , han tornat a omplir hui de color, música i festa els carrers i places de Meliana.

Corpus Christi, que en llatí significa «Cos de Crist»,és una festa de l’Església catòlica per a celebrar la presència de Crist en l’eucaristia. L’objecte d’aquesta festa és recordar la institució de l’eucaristia, que va tindre lloc el Dijous Sant, durant l’últim sopar, quan Jesucrist va convertir el pa i el vi en el seu cos i sang, i va convidar als apòstols a combregar amb ell.

Com a tal, el Corpus Christi és celebrat seixanta dies després del Diumenge de Resurrecció, el dijous següent a la solemnitat de la Santíssima Trinidad, que té lloc el diumenge posterior a Pentecostés.

Fotografies: Institutut Municipal de Cultura Meliana