Els premis Sambori Local promouen i difonen l’ús literari del valencià en l’àmbit escolar entre els estudiants d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Fotografíes: Ajuntament d´Alfara del Patriarca