Una ‘turboglorieta’ solucionara el col·lapse de l’accés a la V-30 des de Manises que es produeix cada dia en hores punta

Gent de l'Horta > Poblaciones de l'Horta > Manises > Una ‘turboglorieta’ solucionara el col·lapse de l’accés a la V-30 des de Manises que es produeix cada dia en hores punta

La Diputació de València i l’Ajuntament de Manises han trobat una solució a la problemàtica que suposa per a la ciutadania de Manises les llargues retencions de trànsit en l’accés a la glorieta que proporciona l’eixida a la V-30. Es tracta de la modificació de l’actual glorieta per una “turboglorieta” dissenyada pels tècnics de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de València, amb l’objectiu que esta permeta l’accés i la circulació simultània dels vehicles procedents de ambdós municipis. Les retencions afecten principalment l’accés des de Manises, ja que la incorporació a la glorieta es veu obstaculitzada pels vehicles que circulen pel seu interior.

La solució, per a la qual la Diputació de València compta ja amb el disseny en planta, ha sigut estudiada de forma conjunta amb el Ministeri de Foment, ja que es tracta d’un enllaç que afecta a carreteres de ambdues administracions. A nivell d’execució, per a la posada en marxa de la “turboglorieta” serà necessari ampliar algun dels carrils i executar trams de nova plataforma, a més de pavimentar tota la glorieta, canviar la senyalització tant horitzontal com vertical, i executar algun tram de nou ferm. Una actuació el cost aproximat de la qual ronda els 100.000 euros.

Infogràfic: Diputació de València