L’Ajuntament de La Pobla de Farnals ha aprovat establir el preu de licitació de subhasta de l’Apartothel situat en la platja, i abandonat des de fa molts anys, en 1.549.054 euros. Sobre esta quantitat econòmica, les empreses interessades a adquirir la propietat hauran de traslladar una proposta, que serà adjudicada al millor postor.

L’aprovació del preu de licitació es troba en període d’exposició pública i, si no hi ha cap al·legació, el següent pas serà aprovar el plec de condicions amb les bases perquè les constructores puguen optar al procés d’adjudicació. Una vegada s’haja concedit la subhasta, la mercantil guanyadora del concurs disposarà d’un any per a presentar el projecte d’execució, que haurà de ser compatible amb la qualificació del sòl com a ús terciari.

La meitat dels ingressos de la subhasta serà per als més de 80 propietaris actuals de l’edificació, i la resta es transferirà a les arques municipals.