La banda de l´Associació Amics de la Música de Meliana va oferir dissabte en Schwanberg (Austria), el concert que havia realitzat prèviament el 19 de juliol a Meliana. La Banda ha publicat que “un intercanvi musical ens ensenya que a pesar de les distàncies i diferències culturals, la música és un llenguatge universal que paga la pena compartir”. L’aventura d’aquest intercanvi es va iniciar fa quatre anys.

Fotografies: Ajuntament de Meliana