Día: 12 de marzo de 2021

Gent de l'Horta > 2021 > 03 > 12

La Diputació construirà una rotonda en la intersecció de Camí de Moncada CV-315 i el Camí de Xilet en Benifaraig

La Diputació de València té disposat per a abans d’estiu l’inici de l’actuació de millora de la seguretat viària en la CV-315 (Camí de Moncada) a l’altura de Benifaraig, on està prevista la construcció d’una rotonda en la intersecció d’esta carretera amb el camí de Xilet. L’obra, amb un pressupost